O nama

Dinarina 2, Livno, Bosna i Hercegovina

Park djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva. On je neprofitna pravna osoba, djeluje na području Hercegbosanske županije i po potrebi na cijelom teritoriju BiH. Sjedište Parka je u Livnu, Dinarina 2.

  Ciljevi Parka jesu:
 • poticanje i promicanje tehničke kulture na području Hercegbosanske županije
 • omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području tehničke kulture, poglavito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih;
 • omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, poglavito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina;
 • sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz tehničku kulturu
 • promoviranja poduzetništva, potpore i inkubiranja start-up poduzeća
 • pomoći poduzećima i javnim subjektima u razvoju novih proizvoda i usluga
 • osigurati visokokvalificiranu i obučenu radnu snagu
 • podizanje razine svijesti o novim tehnologijama
 • razvoj turizma
 • razvoj gospodarstva
 • postati mjesto sastajanja domaćih i inozemnih poduzeća, mjesto koncentracije znanja i ideja, razmjene informacija i poticanja domaćih potencijala.