Postavljen DMR repetitor na Tušnici

U sklopu projekta Razvoj radioamaterizma u HBŽ kojeg provodi Udruženje Ho-Ruk u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Silvija Strahimira Kranjčevića, DVD-om Sv. Ana Lištani, GSS-om HBŽ te Zajednicom radioamatera Hercegbosne, 27.11.2020.g., postavljen je DMR repetitor na vrh planine Tušnice.
Repetitor će omogućiti ostvarivanje digitalnih radioveza s područja cijele Županije pa i šire s cijelim svijetom, a u izvanrednim situacijama poput zemljotresa ili poplava, kada redoviti sustavi komunikacije zakažu, omogućit će hitnim službama potrebnu komunikaciju.


Područje pokrivenosti signalom DMR repetitora


Posebno se zahvaljujemo Zajednici radioamatera Hercegbosne na pruženoj tehničkoj potpori i planiranju projekta kao i turističkoj agenciji Continental Adventure i Elektri Livno na pomoći pri postavljanju opreme.
Zajednica radioamatera Hercegbosne u sklopu redovitih aktivnosti tijekom cijele godine organizira polaganje ispita za stjecanje radioamaterske dozvole. Sljedeći tečaj predviđen je za siječanj 2021.g. u online izdanju te pozivamo zainteresirane buduće radioamatere da se prijave.

Realizaciju projekta omogućili su Federalno ministarstvo obrta i poduzetništva te grad Livno.