Realiziran projekt praktične elektronike

prakticna elektronika prakticna elektronika
Edukacijski razvojni park HO-RUK u suradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta u proteklom razdoblju je organizirao radionice u kojima su mladi upoznati sa osnovama rada elektroničkih elemenata te načinom izrade elektroničkih sklopova. Radionice su pohađali učenici livanjskih osnovnih i srednjih škola. Za realizaciju projekta nabavljena je oprema za lemljenje, elektroničke komponente, mjerni instrumente i oprema za izradu tiskanih pločica. Spomenuta oprema postavljena je u kabinet Elektronike u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Stahimira Kranjčevića u Livnu. Te se sada koristi u redovnoj nastavi radioničkih vježbi i elektronike a vikendom i poslije nastave je na raspolaganju Udruženju HO-RUK. Radionice su se održavale u prostorijama Škole a na njima je sudjelovalo 15 učenika livanjskih osnovnih i srednjih škola. Realizacijom projekta ispunjen je glavni cilj projekta a to je popularizacija STEM zanimanja kao i to da su polaznici naučili izrađivati vlastite elektroničke sklopove